Hardangervidda villreinutval
Hardangervidda villreinutval er et kontakt- og samarbeidsorgan som skal ivareta rettighetshaverne sine interesser når det gjelder villrein og villreinforvaltning på Hardangervidda.
Hardangervidda Grunneigarsamskipnad representerer de private grunneierne og har fire medlemmer i villreinutvalet. Det samme har Fjellstyra på Hardangervidda som representerer fjellstyrene (statsalmenningene).

De 8 medlemmene som utgjør villreinutvalet, er fordelt på hver av kommunene Tinn, Vinje, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Hol, samt Nore og Uvdal. Kommunene Rollag og Aurland er ikke representert i utvalet, men kan ha vararepresentant.

Villreinutvalet 2020 - 2023

Villreinutvalet 2016 - 2019

Fjellstyra på Hardangervidda

Hardangervidda Grunneigarsamskipnad

Referat styremøter:
RF 17112023
RF 30012024