www.villrein.no  Informasjon om villrein, biologi, villreinforvaltning, villreinforskning og det enkelte villreinområde.

Hardangervidda nasjonalpark Informasjon om Hardangervidda nasjonalpark.

www.dyreposisjoner.no  Side som viser posisjonene til GPS-merkede dyr, bl.a. villrein.

www.hjorteviltregisteret.no  Oversikt over kvoter og felling i det enkelte villreinområde og vald, resultat CWD-prøver mm.

www.hjortevilt.no  Informasjon om skrantesyke / CWD

Bladet Villreinen 

Villreinen 2024 er klar til salg.
Villreinrådet i Norge sin årbok med masse stoff om villrein og villreinområdene.