Informasjon villreinjakt Hardangervidda 2023
I 2023 er anbefalt jakttid fra og med 20. august til og med 20. september. 
Målet med årets jakt er å felle så mye voksen bukk (2,5 år og eldre) som mulig. Simler, ungdyr og kalv er fredet.

Info villreinjakt Hardangervidda 2023

Info villreinjakt 2023

Hvordan få jakt?

Villreinområdet er i jaktsammenheng delt opp i ulike vald og det er to hovedtyper vald; private vald og statsallmenninger.

For jakt må den enkelte jeger henvende seg direkte til det enkelte vald. Private vald har sjelden søknadsfrister eller søknadssystem, mens fjellstyrene (statsalmenningene) har søknadsfrister og system for søking om jakt. Se nettsiden til Fjellstyra på Hardangervidda for mer informasjon om jakt på statsalmenningene.

Kontaktinformasjon for det enkelte vald finnes i valdlista og valdkartet viser beliggenheten til det enkelte vald. Alle vald har sitt egent HA-nr.

Valdliste med kontaktinformasjon: Valdliste

Valdkart nordøst:    
Valdkart sørøst:      
Valdkart nordvest:  
Valdkart sørvest:    

Valdkart (papir) i målestokk 1 : 200.000 kan kjøpes fra villreinutvalet for kr. 150,-.
Kart bestilles ved å sende e-post med navn og postadresse til villreinutvalet.

Det skal tas CWD-prøver, lymfeknuter og hjerneprøve, fra alle felte dyr eldre enn kalv.

Transport 
Innenfor villreinområdet er det store forskjeller i hvilke muligheter det er for transport inn- og ut av fjellet i forbindelse med jakt. Sentrale deler av villreinomrdet er også nasjonalpark med egne regler. Ta kontakt med kortselger for informasjon om hvilke tranportmuligheter og regler som gjelder i det aktuelle området du skal jakte.

Overnatting
De ulike områdene har ulike og varierende muligheter for overnatting. Det finnes private husvære, fjellstyrehytter og DNT-hytter. Hør med kortselger hvilke muligheter som finnes i det ektuelle området du skal jakte.