Informasjon villreinjakt Hardangervidda 2024
I 2024 er anbefalt jakttid fra og med 20. august til og med 22. september. 
Målet med årets jakt er å felle så mye voksen bukk (2,5 år og eldre) som mulig og ta prøver av disse. Simler, ungdyr og kalv er fredet.
Jeger plikter å levere cwd-prøver (hjerne og lymfeprøve), underkjeve og nøyaktig vekt. Opplysninger om felte dyr skal registreres på www.hjorteviltregisteret.no eller via app'n settogskutt

Informasjon jeger 2024


Informasjon valdansvarlig 2024


Hvordan få jakt?

Villreinområdet er i jaktsammenheng delt opp i ulike vald og det er to hovedtyper vald; private vald og statsallmenninger.

For jakt må den enkelte jeger henvende seg direkte til det enkelte vald. Private vald har sjelden søknadsfrister eller søknadssystem, mens fjellstyrene (statsalmenningene) har søknadsfrister og system for søking om jakt. Se nettsiden til Fjellstyra på Hardangervidda for mer informasjon om jakt på statsalmenningene.

Kontaktinformasjon for det enkelte vald finnes i valdlista og valdkartet viser beliggenheten til det enkelte vald. Alle vald har sitt egent HA-nr.

Valdliste med kontaktinformasjon: Valdliste

Valdkart nordøst:    
Valdkart sørøst:      
Valdkart nordvest:  
Valdkart sørvest:    

Valdkart (papir) i målestokk 1 : 200.000 kan kjøpes fra villreinutvalet for kr. 150,-.
Kart bestilles ved å sende e-post med navn og postadresse til villreinutvalet.

Transport 
Innenfor villreinområdet er det store forskjeller i hvilke muligheter det er for transport inn- og ut av fjellet i forbindelse med jakt. Sentrale deler av villreinomrdet er også nasjonalpark med egne regler. Ta kontakt med kortselger for informasjon om hvilke tranportmuligheter og regler som gjelder i det aktuelle området du skal jakte.

Overnatting
De ulike områdene har ulike og varierende muligheter for overnatting. Det finnes private husvære, fjellstyrehytter og DNT-hytter. Hør med kortselger hvilke muligheter som finnes i det ektuelle området du skal jakte.