Villreinnemnda har utvidet jakttiden på Hardangervidda sør for rv.7 i perioden 1. - 14. oktober. Det enkelte vald kan imidlertid stanse jakten tidligere så jegerne må undersøke dette før jakt iverksettes. Vedtak utvidet jakttid 2020
Miljødirektoratet har i brev datert 17.09.2020 vedtatt at det kan felles alle typer villrein på korttypen på "voksen bukk". Dette gjelder Hardangervidda villreinområde jakta 2020. 


Det er ut jakta tillatt å felle en kalv i tillegg til fritt dyr for hvert kontrollkort på Hardangervidda.
Felt kalv rapporteres på hjorteviltregisteret eller sett og skutt. Jeger kan med fordel også notere felling av kalv på kontrollkortet før dette returneres. Tillatt å felle ekstra kalv

Jegere som skal ta slakt ut av Hardangervidda-sonen ( i praksis villreinområdet) får avtale med Mattilsynet ved å sende post til [email protected] eller SMS til 906 90 137. Det som skal opplyses er:
* jegers navn
* telefonnummer
* e-postadresse
* antall og type dyr
* strekkode på cwd-prøve hvis voksne dyr
* adresse som slakt(ene) skal transporteres til

Krav fra Mattilsynet

Opplysninger om hvor gps-merkede dyr befinner seg:
Dyreposisjoner jakta 2020

Hvordan få jakt?

Villreinområdet er i jaktsammenheng delt opp i ulike vald og det er to hovedtyper vald; private vald og statsallmenninger.

For jakt må den enkelte jeger henvende seg direkte til det enkelte vald. Private vald har sjelden søknadsfrister eller søknadssystem, mens fjellstyrene (statsalmenningene) har søknadsfrister og system for søking om jakt. Se nettsiden til Fjellstyra på Hardangervidda for mer informasjon om jakt på statsalmenningene.

Kontaktinformasjon for det enkelte vald finnes i valdlista og valdkartet viser beliggenheten til det enkelte vald. Alle vald har sitt egent HA-nr.

Valdliste med kontaktinformasjon: ValdlisteValdkart nordøst:    
Valdkart sørøst:      
Valdkart nordvest:  
Valdkart sørvest:    

Valdkart (papir) i målestokk 1 : 200.000 kan kjøpes fra villreinutvalet for kr. 150,-.
Kart bestilles ved å sende e-post med navn og postadresse til villreinutvalet.

Det skal tas CWD-prøver, lymfeknuter og hjerneprøve, fra alle felte dyr eldre enn kalv.

Transport 
Innenfor villreinområdet er det store forskjeller i hvilke muligheter det er for transport inn- og ut av fjellet i forbindelse med jakt. Sentrale deler av villreinomrdet er også nasjonalpark med egne regler. Ta kontakt med kortselger for informasjon om hvilke tranportmuligheter og regler som gjelder i det aktuelle området du skal jakte.

Overnatting
De ulike områdene har ulike og varierende muligheter for overnatting. Det finnes private husvære, fjellstyrehytter og DNT-hytter. Hør med kortselger hvilke muligheter som finnes i det ektuelle området du skal jakte.