Velkommen til Hardangervidda villreinområde
                              SPØRREUNDERSØKELSE HARDANGERVIDDA