CWD / skrantesyke - prøvetaking felte dyr

Skrantesyke / CWD er er påvist på en voksen bukk i 2020 og ei voksen simle i 2022.

I alle landets villreinområder er jegerne pålagt å ta CWD-prøve fra alle felte villrein eldre enn kalv. Eget prøveutstyr og frankert returkonvolutt blir delt ut sammen med kontrollkorta. Jegerne skal ta to typer prøver, hjerneprøve og lymfeknute.

NB! Opplysninger om felt dyr skal registreres på www.hjorteviltregisteret.no eller på appn settogskutt.


Informasjon om sykdommen og instruksjonsvideoer om hvordan prøvene skal tas og registreres, finnes på www.hjortevilt.no    

Veiledning uttak av cwd prøver

Video uttak hjerneprøve 1

Video uttak hjerneprøve 2

Video uttak lymfeknute 1

Video uttak lymfeknute 2

Informasjon om felt villrein / CWD-prøve skal jeger registrere på hjorteviltregisteret.no
Svar på innsendt prøve finnes på samme sted.

Nyttige nettsider med informasjon om skrantesuke / CWD:
Hjortevilt
Hjorteviltregisteret
Veterinærinstituttet
Mattilsynet

Kjever
Jegere skal levere kjever fra alle felte villrein eldre enn ett år. Kjevene leveres i innsamlingskassene som står plassert rundt villreinområdet. Rengjør, tørk og merk den med utfylt merkelapp. Ikke pakk kjeven i plast.

Innsamlingskasser finner du her: 
* Bom ved Solheimstulen
* Kalhovd turisthytte
* Skinnarbu flybrygge
* Varland parkeringsplass
* Songa helikopterplass
* Haukeliseter helikopterbase
* Kinsarvik Airliftbase
* Tinnhølen fjellstyrehytte
* Esso Haukeli
* Parkering demning Valldalsvartnet

Kart kjeveinnsamling HV 2024

Er det lang til kassene, kan du sende en henvendelse til [email protected] for å få tilsendt frankert konvolutt for innsending av kjever.

Informasjon jegere 2024