CWD / skrantesyke - prøvetaking felte dyr

Skrantesyke / CWD er er påvist på en voksen bukk i 2020 og ei voksen simle i 2022.

I alle landets villreinområder er jegerne pålagt å ta CWD-prøve fra alle felte villrein eldre enn kalv. Eget prøveutstyr og frankert returkonvolutt blir delt ut sammen med kontrollkorta. Jegerne skal ta to typer prøver; hjerneprøve og lymfeknuter. For å få nok prøver er det svært viktig at alle jegerne tar begge prøvene fra alle felte dyr eldre enn kalv. LYMFEKNUTER ER SPESIELT VIKTIG da eventuelt smitte lettes påvises her.

Informasjon om sykdommen og instruksjonsvideoer om hvordan prøvene skal tas og registreres, finnes på www.hjortevilt.no    

  Video prøvertaking

Informasjon om felt villrein / CWD-prøve skal jeger registrere på hjorteviltregisteret.no
Svar på innsendt prøve finnes på samme sted.

Info til jegerne:
 CWD info jeger 2023

Nyttige nettsider med informasjon om skrantesuke / CWD:
Hjortevilt
Hjorteviltregisteret
Veterinærinstituttet
Mattilsynet

Kjever
Jegere skal levere kjever fra alle felte villrein eldre enn ett år. Kjevene leveres i innsamlingskassene som står plassert rundt villreinområdet. Rengjør, tørk og merk den med utfylt merkelapp. Ikke pakk kjeven i plast.

Innsamlingskasser finner du her: 
Bom ved Solheimstulen
Skinnarbu flybrygge
Varland parkeringsplasse
Songa helikopterplass
Haukeliseter helikopterplass
Kinsarvik Airliftbase
Tinnhølen fjellstyrehytte.

Er det lang til kassene, kan du sende en henvendelse til [email protected] for å få tilsendt frankert konvolutt for innsending av kjever.

Info villreinjakt HV 2023