Minimumstelling

Minimumstelling gjennomføres på ettervinteren med formål å fotografere alle dyr. Villreinutvalet er ansvarlig for gjennomføring og rapportering.

Foto av flokker mars 2023  
Minimumstelling 17.03.2018 
Minimumstelling 02.02.2018 
Minimumstelling 16.12.2017 
Minimumstelling 18.03.2017 
Minimumstelling 25.03.2014 
Minimumstelling 23.03.2013 
Minimumstelling 08.02.2012 
Minimumstelling 20.02.2011 

Kalvetelling

Kalvetelling gjennomføres i juli med formål å fotografere alle kalver, samt få et forholdstall for antall kalv pr. 100 simle/ungdyr. Norsk institutt for naturforskning er ansvarlig for gjennomføring.

Kalvetelling 09.07.2023 
Kalvetelling 2022           
Kalvetelling 01.07.2021 
Kalvetelling 20.07.2020 
Kalvetelling 25.06.2020 
Kalvetelling 12.07.2019
Kalvetelling 05.07.2019
Kalvetelling 03.07.2018
Kalvetelling 12.06.2018
Kalvetelling 19.07.2017 
Kalvetelling 09.07.2016 
Kalvetelling 23.07.2015 
Kalvetelling 23.07.2014  
Kalvetelling 10.07.2014 
Kalvetelling 23.07.2013 
Kalvetelling 08.07.2013 
Kalvetelling 21.07.2012 
Kalvetelling 16.07.2011 Strukturtelling

Strukturtelling gjennomføres i oktober, i brunsten. Formålet er å finne kjønns- og alderssammensettingen i bestatanden. Tellingen gjennomføres fra bakken ved hjelp av kikkert. Norsk institutt for naturforskning er ansvarlig for gjennomføring. 

Resultat strukturtelling 2023 
Resultat strukturtelling 2022  
Resultat strukturtelling 2021 
Resultat strukturtelling 2020
Resultat strukturtelling 2019
Resultat strukturtellinger: